All Team berpose di atas kawah Tangkuban Perahu bersama kuncen jalur Pak Amri berdiri paling kiri.

Crew www.goesbike.com dengan latar belakang kawah Tangkuban Perahu